Spiritualitate | Astrologie | Medicină | Informatică | Turism | Cărti si muzică | Despre mine
  MEDICINĂ
 
 

nătatea noastră este în impas… Ce alegem ?

Formele de medicină pe care le putem alege sunt foarte variate, multe chiar contradictorii. Modalitatea de tratament a uneia poate fi dăunătoare pentru alta. Alegerea noastră relevă ceea ce credem că înseamnă o relaţie bună pentru sănătatea şi chiar viaţa noastră. Decizia noastră poate fi influenţată de mai mulţi factori. Pe mulţi dintre noi îi intimidează contactul cu medicina. Necesitatea alegerii se întîlneşte cu îngrijorarea, căci ne simţim nepregătiţi. De multe ori cel mai simplu este să urmăm tradiţia familiei, care pentru mulţi dintre noi înseamnă medicina alopatică. Decizia în favoarea acesteia este foarte confortabilă, deoarece plasează deciziile şi recomandările în mâinile specialiştilor. Alţii întemeiază alegerea pe considerente filosofice sau religioase. Pot alege medicina chineză şi ayurveda, care au legături puternice cu sistemele de credinţă religioase sau spirituale. Aceste sisteme nu sunt simple forme de medicină, ci reprezintă mai repede moduri de viaţă. Aceste practici influenţate de mentalitatea orientală au în centru noţiunea de sănătate, înţeleasă ca modalitate de viaţă armonioasă, echilibrată pe toate planurile - spiritual, emoţional şi fizic. Unii dintre noi îşi limitează alegerea din motive economice, limitată la tradiţia alopatică, deşi formele de medicină complementară, neconvenţionale, sunt mai puţin costisitoare şi mai mult centrate pe prevenirea stărilor de boală. În ultimul timp, acestea din urmă sunt tot mai apreciate, datorită popularizării lor, într-o formă sau alta.

Sistemul nostru imunitar este cel care are o responsabilitate majoră în menţinerea stării de sănătate a organismului nostru. Iar stress-ul un factor care este la baza tuturor afecţiunilor noastre. Pe lângă faptul că afectează inima, s-a constatat că schimburile chimice ale reacţiei la stress împiedică activitatea sistemului imunitar. S-a observat ştiinţific că stress-ul determină o reducere semnificativă a activităţii naturale a celulelor ucigaşe şi a numărului acestora (celulele ucigaşe sunt esenţiale în lupta împotriva viruşilor şi a celulelor canceroase), precum şi reducerea numărului de celule T în sânge, celule care provoacă reacţia imunitară în lupta împotriva infecţiilor.

Cercetându-se factorii psihologici asociaţi apariţiei tumorilor maligne, de exemplu, s-a descoperit că exprimarea sentimentelor era direct legată de grosimea tumorilor şi de evoluţia bolii. Pacienţii care-şi exprimă mai uşor sentimentele au tumori mai subţiri, care dau naştere mai greu celulelor canceroase. Cu cât pacientul îşi exprimă mai uşor sentimentele, cu atât numărul limfocitelor (celule imunitare) ce invadează baza tumorii este mai mare.

Iată cum ar putea fi sintetizate metodele terapeutice ale tradiţiilor de medicină alternativă:

Tradiţia

metode somatice

Metode vegetale şi nutritive

METODE ENERGETICE

Medicina chineză

Acupresură

Alte tipuri de masaj oriental

Chi Kung

Tai Chi

Plante chinezeşti

Dietă

Acupunctură

Acupresură

Tai Chi

Chi Kung

Ayurveda

Masaj

Pranayama

Yoga

Plante ayurvedice

Dietă

Pranayama

Masaj

Meditaţie

Homeopatia

Nimic

Nimic

Tratamente homeopatice

Medicina naturală

Terapii prin manipulare, masaj si bodywork

Hidroterapia

Medicină vegetală orientală şi occidentală

Dietă

Poate folosi metode din alte tradiţii

Medicina psihosomatică

Exerciţii, yoga, chi kung, tai chi şi altele

Dietă (direcţii împrumutate din alte tradiţii)

Yoga

Reprezentare mentală

Biofeedback

Relaxare

Meditaţie

Terapia prin respiraţie

Chi Kung, Tai Chi

Instruire autogenă

Hipnoză

Psihoterapie

Osteopatie

Manipularea osteopatică a tutruror oaselor, ţesuturilor şi organelor trupului

Depinde de instruirea şi scopurile specialistului

Depinde de instruirea şi scopurile specialistului

Chiropractica

Manipularea chiropractică a sistemului osos şi tisular

Depinde de instruirea şi scopurile specialistului

Depinde de instruirea şi scopurile specialistului

Terapia prin masaj şi bodywork

Tradiţional european

Occidental contemporan

Structural

Funcţional

Integrarea mişcării

Oriental

Energetic (neoriental)

Alte metode

Nimic

Metode energetice bodywork (orientale şi neorientale)

* * *

Alianţa dintre medicina convenţională şi terapiile alternative ne poate înlesni o viaţă mai armonioasă şi menţinerea stării de sănătate. Totul este să alegem ceea ce este cel mai bine pentru fiecare. Este bine să individualizăm tratamentul în funcţie de particularităţile fiecăruia, şi, mai ales, să ţinem seama de faptul că acelaşi tip de tratament nu are acelaşi efect, dacă este aplicat pe persoane diferite. Şi este importantă nu numai alegerea terapiei ci şi a terapeutului, compatibilitatea dintre acesta şi pacient este uneori vitală în obţinerea stării de sanătate.

Medicina tradiţională acţionează mai mult asupra efectelor datorate stării de boală, pe cînd celelalte metode, au mai mult acţiune preventivă. În zilele noastre capătă contur o nouă metodă terapeutică, care poate fi considerată ştiinţa viitorului. Ea se numeşte simplu: INFORENERGETICA, dar este deosebit de complexă. Ceea ce este cel mai important este faptul că prin tehnicile inforenergetice - tehnici IE - se tratează cauza şi nu doar efectul. Prin aceste tehnici inforenergetice se revine de fapt la „terapia" aplicată de străbunii noştri protodaci, despre care Herodot scria că întâlnise un medic scit din şcoala lui Zamolxe, care pretindea că „Nu poţi vindeca partea fără a vindeca întregul şi nu poţi vindeca trupul fără a vindeca mai întâi sufletul". Această ştiinţă spirituală, care include învăţăturile din Sfânta Scriptură şi toate ştiinţele moderne, utilizează metode proprii de cercetare. Inforenergetica permite investigarea şi cercetarea realităţii înconjurătoare, folosind un aparat teoretic propriu şi metode, tehnici, mijloace şi procedee riguros ştiinţifice, găsindu-şi aplicaţii în toate domeniile de activitate, nu numai în domeniul sănătăţii.

A fi inforenergetician, implică un anumit mod de viaţă şi implică respectarea şi încadrarea în Legile Divine şi terestre şi respectarea unei deontologii, a codului etic profesional corespunzător acestei profesii, ceea ce presupune credinţa în Sfânta Treime, încredere deplină în ceea ce faci, dirijarea oricărei acţiuni numai înspre bine şi numai în Voia Sfintei Treimi, cunoaşterea propriilor limite şi păstrarea modestiei, prevenirea cu atenţie a evenimentelor negative (intrărilor în rezonanţe negative) şi autoperfecţionarea profesională, morală şi spirituală, căci, aşa cum spunea marele înţelept Budha, „Iluminarea lumii începe cu tine însuţi".

Din cercetările făcute şi din aplicarea tehnicilor IE s-a constat că, fără excepţie, bolile survin ca urmare a lipsei comuniunii cu Divinitatea, a răsturnării ierarhiei interioare fireşti. Acest lucru trebuie înţeles de către potenţialii pacienţi ce apează la această terapie, că trebuie să se transforme interior pentru ca rezultatul tratamentului IE să aibă un caracter permanent, deoarece, în caz contrar, boala migrează de pe un organ pe altul, dintr-o zonă în alta, până la înlăturarea cauzei: îndepărtarea de Dumnezeu şi încălcarea Legilor Divine.

Inapoi la pagina de medicina