Spiritualitate | Astrologie | Medicină | Informatică | Turism | Cărti si muzică | Despre mine
  INFORENERGETICA
 
 
 

FUNDAȚIA DE INFORENERGETICĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI"
BUCUREȘTI - ROMÂNIA

INFORENERGETICA

Inforenergetica este o nouă știință de frontieră care a fost comunicată internațional pentru prima dată cu ocazia Antantei Medicale Intermediteraneene din 9-12 septembrie 1992 de la Mamaia de către fondatorul ei, domnul Claudian Dumitriu, membru al Uniunii Medicale Balcanice, Președintele Societății Române de Radiestezie și al Fundației de Inforenergetic㠄Sfântul Apostol Andrei". Lucrarea prin care a fost prezentată noua știință, INFORENERGETICA de dl. Claudian Dumitriu, a fost apreciată și premiată la această antantă cu DIPLOMA DE ONOARE.

Inforenergetica – i.e..– se ocupă de studiul fenomenelor și proceselor determinate de existența unei cantități de informații – Qi, organizate conform unui algoritm mai mult sau mai puțin complex șI implementate într-un suport energetic oarecare (electromagnetic, caloric, chimic, mecanic etc.), optim pentru scopul urmărit, pentru a avea efecte, rezultate, eficiență asupra unor ținte materiale, energetice, informaționale etc., prestabilite. Această știință spirituală, care include învățăturile din Sfânta Scriptură și toate științele moderne, utilizează metode proprii de cercetare.Inforenergetica permite investigarea și cercetarea realității înconjurătoare, folosind un aparat teoretic propriu și metode, tehnici, mijloace și procedee riguros științifice, găsindu-și aplicații în toate domeniile de activitate.Ea permite analiza, formarea și dezvoltarea extrasensibilităților umane, animale, vegetale etc. adică, de percepere și interpretare, utilizare a semnalelor i.e. (informaționale și energetice) prin alte mijloace decât prin organele de simț și de la distanțe depășind bătaia (range) acestora.Datorită sensibilității la i.e. a sufletului uman în principal, se dobândesc informații de la sursele de semnal – percepute sau nesesizate de organele de simț ale trupului- acestea fiind semnalate și decodificate prin mișcarea unui instrument auxiliar, în cazul inforenergeticii – ansa, care se mișcă pe un raportor centesimal indicând mărimea semnalelor recepționate – alfa numerice – conform unei scale valorice unice și a unui aparat teoretic propriu inforenergeticii. Această particularitate permite utilizarea tehnicii de calcul și a tuturor științelor moderne, în domeniul inforenergeticii, cu toate

urmările.Registrul de măsurători este accesibil numai parțial A.M.C.-urilor existente până în prezent, de obicei fiind în afara bătăii, limitelor sensibilității acestora (de obicei aparținând frecvențelor mai mici de 7 Hz). Se pot face astfel cercetări și determinări în toate domeniile științelor moderne, care să revoluționeze orice știință, cu minimum de efort fizic, fără investiții materiale.Autorul acestui aparat teoretic și al raportorului și ansei, a stabilit niște parametri inforenergetici (i.e.) specifici unici, care permit investigarea oricărui sistem viu (vegetal, animal, uman etc.) sau categorii existențiale. Acești parametri i.e. unici, la orice sistem viu variază într-o perioadă de timp, între niște limite minime și niște limite maxime.Se stabilesc caracteristicile acestora pe baza parametrilor i.e. specifici, unici, măsurați, ceea ce permite determinarea potențelor inforenergetice, ceea ce ne ajută la aflarea și corectarea carențelor constatate, în primul rând, apoi la cunoașterea sistemului viu. În vederea corectării carențelor i.e. ale sistemelor vii vegetale, animale și umane, au fost puse la punct tehnici inforenergetice de la cele mai simple până la cele mai complexe, prin care operatorul i.e. realizează aceasta.În cazul ființelor umane, gradul de complexitate al tehnicilor i.e. aplicate variază, în funcție atât de calitatea și nivelul de elevare spiritual al inforenergeticianului, cât și al beneficiarului.

A fi inforenergetician, implică un anumit mod de viață și implică respectarea și încadrarea în Legile Divine și terestre și respectarea unei deontologii, a codului etic profesional corespunzător acestei profesii, ceea ce presupune credința în Sfânta Treime, încredere deplină în ceea ce faci, dirijarea oricărei acțiuni numai înspre bine și numai în Voia Sfintei Treimi, cunoașterea propriilor limite și păstrarea modestiei, prevenirea cu atenție a evenimentelor negative (intrărilor în rezonanțe negative) și autoperfecționarea profesională, morală și spirituală, căci, așa cum spunea marele înțelept Budha, „Iluminarea lumii începe cu tine însuți".Respectarea regulilor religiei creștine ortodoxe, păstrarea în permanență a comunicării cu Divinitatea și punerea în practică a tehnicilor i.e. de orice fel, în slujba Sfintei Treimi și a celorlalți și nu în interese proprii, meschine, duc la dezvoltarea percepțiilor și la dobândirea cu mai multă ușurință a informațiilor referitoare la sistemele vii. În acest caz, folosim ansa și raportorul, pentru conștientizarea celor aflate cu sufletul și pentru stabilirea unor valori alfa-numerice exacte, sau pentru localizarea unor evenimente în timpul terestru.În urma multor aplicații și a respectării regulilor creștine se dezvoltă extrasensibilități prin care se achiziționează informații direct de la o sursă, exterioară operatorului i.e., depărtată spațial sau în timp, de la surse care nu sunt sisteme vii, informații aparținând atât trecutului, prezentului, cât și viitorului.Se dezvoltă de asemenea capacitatea de a dobândi direct informații referitoare la starea de sănătate a unui sistem viu, la bolile acestuia și la cauzele i.e. ale afecțiunilor respective, ceea ce prezintă cea mai mare importanță, căci prin tehnicile i.e. se tratează cauza și nu doar efectul.Prin aceste tehnici inforenergetice se revine de fapt la „terapia" aplicată de străbunii noștri protodaci, despre care Herodot scria că întâlnise un medic scit din școala lui Zamolxe, care pretindea c㠄Nu poți vindeca partea fără a vindeca întregul și nu poți vindeca trupul fără a vindeca mai întâi sufletul "Este evident că strămoșii noștri dețineau mult mai multe informații, mult mai multă cunoaștere decât am reușit să redobândim noi până astăzi, aceasta datorându-se faptului că ei trăiau în permanentă comuniune cu Divinitatea și ca urmare, aveau un acces deosebit de mare la banca de date a Tatălui Ceresc.În acele vremuri tinerii erau inițiați de la vârste fragede și lucrurile pe care puțini dintre oamenii zilelor noastre reușesc să le facă astăzi aplicând diverse tehnici, făceau parte atunci din viața de zi cu zi și paranormal era când cineva nu mai avea aceste potențe, ceea ce însemna o decădere din punct de vedere spiritual, un handicap, care nu era ignorat și care trebuia să fie depășit prin revenirea la comuniunea cu Divinitatea unică.Trebuie să conștientizăm că noi nu suntem decât niște relee – canale, prin care Sf. Treime se manifestă în funcție de cât de mult merităm fiecare, de eforturile pe care le depunem în slujba Ei, de modul în care ne ierarhizăm structurile propriei ființe și prioritățile. Din cercetările făcute și din aplicarea tehnicilor i.e. s-a constat că, fără excepție, bolile survin ca urmare a lipsei comuniunii cu Divinitatea, a răsturnării ierarhiei interioare firești. Acest lucru trebuie înțeles de către potențialii noștri pacienți, care trebuie să se transforme interior pentru ca rezultatul terapiei i.e. să aibă un caracter permanent, deoarece, în caz contrar, boala migrează de pe un organ pe altul, dintr-o zonă în alta, până la înlăturarea cauzei și anume îndepărtarea de Dumnezeu și încălcarea Legilor Divine.

Ca urmare a aplicării celor de mai sus, la diferite congrese ale Uniunii Medicale Balcanice, în numele autorului acestei științe au putut fi prezentate în premieră mondială, cazuri de SIDA vindecate, a căror evoluție a fost urmărită prin analize de laborator și diferite grafii de instituții medicale de prestigiu de la noi din țară. Au fost prezentate de asemenea cazuri de neoplasm cu metastaze, vindecate fără sechele, însoțite de analizele și studiile corespunzătoare. O serie de asemenea cazuri au fost prezentate și pot fi consultate și în revista „RADIESTEZIA" – „INFORENERGETICA" – a Societății Române de Radiestezie, respectiv în comunicările simpozioanelor naționale de Inforenergetică.

S-a constat de-a lungul timpului că omul poate trăi aproximativ 40 de zile fără hrană, două săptămâni fără apă, circa 8 minute fără a respira. Dar cât poate trăi fără Duhul Sfânt, fără Scânteia Divină lăuntrică? Deci cum ierarhizăm toate acestea? Iată două dintre întrebările pe care le punem celor care întâmpină dificultăți în a înțelege primordialitatea sufletului (a Dumnezeului lăuntric) într-o existență terestră. Mai punem și o a treia întrebare, dar de această

dată, retorică: „Vreți să fiți sănătos?"Punând aceste întrebări, oricine înțelege mai bine, decât dacă își spune un lucru la fel de adevărat și anume că ne aflăm într-o realitate inforenergetică și nu numai materială, fizică, determinată de o matrice i.e. și temporală și de aceea suntem supușI legii cauzei și efectului, care sunt în primul rând informaționale, energetice și de-abia în ultimul rând materiale.Se pare că mulți dintre pacienții noștri au înțeles care este mecanismul de acționare al tehnicilor i.e. pe care noi le aplicăm în anumite condiții de disciplină spirituală creștină, pe care ei trebuie să le respecte fără excepție, deoarece rezultatele aplicării acestora sunt dintre cele mai spectaculoase și subliniez încă o dată, că aceasta se întâmplă numai atunci când pacientul participă în mod activ și conștient la terapie, în toate fazele ei. Ca urmare a acestui fapt există numeroase cazuri de cancer, ciroză, paralizie și alte boli cronice, vindecate fără sechele, precum și câteva cazuri de SIDA, care au fost prezentate pentru prima dată cu documentația completă la Simpozionul Uniunii Medicale Balcanice de la Satu Mare de către delegații S.R.R. în numele domnului Claudian Dumitriu.

Foarte mulți dintre foștii pacienți au devenit terapeuți inforenergeticieni în urma vindecării, absolvind cursurile organizate de Societatea Română de Radiestezie și de Fundația de Inforenergetică "Sfântul Apostol Andrei", care pot fi urmate doar de către ființe umane ce depășesc vârsta de patru ani, având anumite limite inferioare ale parametrilor i.e., sub care rezultatele nu mai sunt posibile – de aceea acele persoane sunt respinse de la această cunoaștere, de la cursuri, temporar, până capătă valorile minime stabilite.

Cursurile de inforenergetică pot fi urmate doar de către cei care îndeplinesc aceste condiții. Ca și terapeuții, cursanții trebuie să respecte și să se încadreze în Legile Divine și terestre, să respecte angajamentul deontologic propriu S.R.R. Ca dovadă a faptului că aceste cursuri se bucură de o largă apreciere și că sunt solicitate pe tot cuprinsul țării, este faptul că în prezent se țin cursuri în alte 24 de orașe, în afară de București, unde acestea au desigur cea mai mare frecvență și audiență. Aceste cursuri au fost solicitate și de alte țări, pentru recalificare etc., dar nu s-a răspuns favorabil acestor solicitări, conform hotărârii autorului ei. Începând cu 2002, el a hotărât a începe aceste cursuri și pentru străini.

Oficializarea acestei ocupații de inforenergetician radiestezist s-a făcut conform deciziei și avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999. Societatea Română de Radiestezie este singura care are dreptul și care pregătește cadre cu această ocupație.

Pe lângă organizarea acestor cursuri, obiectivul Societății Române de Radiestezie și al Fundației "Sf. Apostol Andrei" este de a contribui la refacerea unității spirituale a poporului român, sau a altor popoare, prin activități proprii, cât și prin sprijinirea unor inițiative care își propun scopuri similare.

Din 1996, S.R.R și F.I.E. „Sf. Apostol Andrei", au organizat anual simpozioane și conferințe internaționale și naționale, pe diferite teme, cuprinzând domenii ca: sănătate, științe moderne, agricultură, economie, industrie, viitorologie, astfel:

Simpozioane: în 1996 primul simpozion la Galați; în 1997, al 2-lea la București; în 1998, al 3-lea la Timișoara; în 1999, al 4-lea la Oradea; în 2000, al 5-lea la București; în 2001, al 6-lea la Ploiești etc.

Conferințe: în 1998, prima Conferință națională la Pitești; în 1999 la Craiova, a 2-a; în 2000 la Brașov, a 3-a; în 2001 la Arad, a 4-a etc.

In 2003, Conferința Națională s-a organizat la Buzău, în perioada 1-4 mai.

Paleta de aplicabilitate a Inforenergeticii, deosebit de largă, este dovedită și de lucrările premiate la simpozioanele de inforenergetică, dintre care amintim:

În domeniul ecologiei: „Ecosistemul ap㠖 mediu – aer ca ambient de locuit al omenirii", „Epurarea și prepararea calității apei în vederea reintegrării ei în calitățile inițiale care au făcut-o să fie element vital pentru omenire", de colectivul : C. Dumitriu, N. Chira, Șt. Dună, Sorin Șipoș. Pe 22 martie 2001, la Tulcea, a fost conferința cu specialiștii ecologi interesați de Rezervația Biologică Delta Dunării, pentru a stabili măsurile principale pentru salvarea sistemelor vii și a mediului înconjurător aflate în situații critice.

În domeniul geneticii: "A.D.N. ca expresie a Algoritmului Primordial al Creației Divine" de Vlad Rusescu și Carmen Diaconeasa; sau „Biostimulatorii" și „Biocomunicația om-plantă" de V. Ciupa, O. Savu și Șt. Dună etc.

În domeniul tehnic: „Aplicații ale Radiesteziei în electronica industrială" de I. Voicu etc.

Una dintre activitățile noastre care țin să contribuie la refacerea unității spirituale a poporului român, este de editare și publicare a unor cărți de spiritualitate scrise sau traduse de către membrii Fundației de I.E. Sfântul Apostol Andrei. Cărțile scrise, cum ar fi „Capul lui Decebal" și „Întemeietorul" sau „Al patrulea mag" dezvoltă subiectele unor cercetări făcute de domnul Claudian Dumitriu între anii 1990-1996. A apărut de asemenea primul volum de poezii de spiritualitate al doamnei Alexandra Dumitriu, care este și autoarea cărților mai sus menționate și alte cinci volume de traduceri ale unor cărți scrise pe baza citirilor celui mai mare medium american – Edgar Cayce, cu a cărui fundație – A.R.E. - Edgar Cayce din Virginia Beach avem deja o lungă și fructuoasă colaborare.Este vorba despre volumele: „Douăsprezece lecții de spiritualitate personală" de Kevin Todeschi, profesor la Universitatea de Studii Transpersonale din Virginia Beach, „Aurele", „În căutarea lui Dumnezeu" și „Pas cu pas", scrise de către grupul american de studiu Edgar Cayce, și „Un milion de ani către pământul făgăduinței" de Robert Krajenke, coordonatorul grupului american de studiu Edgar Cayce.

Obiectivul propus se realizează prin mijloace specifice, cum sunt:

  • Organizarea și participarea la construcția, reconstrucția, repararea, restaurarea bisericilor, mânăstirilor, schiturilor creștine sau ale așezămintelor strămoșilor noștri;
  • Promovarea și punerea în valoare a creației științifice și tehnice, a investițiilor, inovațiilor și descoperirilor;
  • Promovarea unor programe de salvare, conservare și punere în valoare a monumentelor, așezămintelor, edificiilor, lăcașelor de cult, locurilor și valorilor de orice fel, care constituie sau conțin mărturii despre tezaurul spiritual, cultural, științific și material al României;
  • Sprijinirea din punct de vedere spiritual, cultural, științifico-tehnic, financiar sau managerial, a instituțiilor, organelor, asociațiilor, agenților economici care organizează și/sau promovează activități spirituale culturale și/sau științifico-tehnice similare cu cele ale Societatea Română de Radiestezie și ale F.I.E. „Sf. Apostol Andrei";

  • Organizarea de cursuri și seminarii de Inforenergetică în cadrul instituțiilor de învățământ proprii, sau a altora, din România (particulare sau de stat) sau din alte țări, precum și pentru agenți economici;
  • Efectuarea de studii, experiențe, cercetări, lucrări științifice, determinări, proiecte, prognoze în colective multidisciplinare sau în propriile instituții, folosind inforenergetica;
  • Înființarea și organizarea de centre cu toate construcțiile și aparaturile aferente de terapie bazate pe metode și tehnici i.e. și alte tratamente naturale și clasice;
  • Editarea, publicarea, tipărirea, traducerea și difuzarea de cărți, documente, publicații, buletine informative, înființarea de posturi de radio și televiziune destinate mediatizării acestor obiective spirituale, având caracter apolitic.

În încheierea acestei succinte prezentări a inforenergeticii, această știință interdisciplinară, având precursori iluștri ca acad. E. Macovschi cu teoria biostructurală a materiei vii, Ștefan Odobleja cu Teoria Consonantistă, lucrările despre radiestezie ale regretatului conf. dr. V. Săhleanu, director al Institutului de Antropologie al Academiei Române – membru de onoare post-mortem al Societății Române de Radiestezie, dorim să exprimăm speranța și încrederea că această știință va ajunge în viitor unul din instrumentele principale de lucru ale tuturor oamenilor de știință.Societatea Română de Radiestezie și Fundația de Inforenergetică "Sfântul Apostol Andrei", sunt interesate de a găsi și evidenția, posibilitățile de aplicare a inforenergeticii, în orice domeniu de activitate și modalitățile de colaborare cu cei interesați.

Președinte,

C.L.C. Claudian Dumitriu

întoarcere la pagina anterioară