Spiritualitate | Astrologie | Medicină | Informatică | Turism | Cărti si muzică | Despre mine
RELIGIE
 
 

CANONUL SF.ANTON-MARE FĂCĂTOR DE MINUNI


1. Mărite Sf.Antoane, care ai dobândit de la Dumnezeu puterea de a învia morții, deșteaptă sufletul meu la o viață râvnică și sfântă.

2. Mărite Sf.Antoane, far de lumină al bisericii și al lumii, luminează-mi sufletul cu lumina adevărurilor cerești.

3. Mărite Sf.Antoane, gata totdeauna și puternic pentru a veni în ajutorul evlavioșilor tăi în nenorocirile lor, ajută-mă în cazul de față.

4. Mărite Sf.Antoane, care de tînăr ai învățat a învinge pe dușmanul sufletului, păzește și sufletul meu de atacurile și ispitele lui grozave.

5. Mărite Sf.Antoane, vin neasemuit de vinovăție, nu lăsa ca sufletul meu să se păteze vreodată de urâciunea necurățeniei necurate.

6. Mărite Sf.Antoane, medic ceresc al bolnavilor, însănătoșează sufletul meu de rănile păcatului și călăuzește-mă pe marea furtunoasă a vieții, ca să ajung la portul mântuirii veșnice.

7. Mărite Sf.Antoane, scăparea celor condamnați de nedreptate omenească, scapă sufletul meu de cătușele păcatului, ca să nu cad în lanțurile grozavei dreptăți dumnezeiești.

8. Mărite Sf.Antoane, care faci să se regăsească lucrurile pierdute, ajută-mă să nu pierd niciodată harul lui Dumnezeu prin păcat, iar dacă din nefericire l-aș pierde, să-l regăsesc îndată. La tine aleargă tineri și bătrâni, vin și eu și te rog ascultă-mă că mare este puterea ta.

9. Mărite Sf.Antoane, multe primejdii împresoară sufletul meu, îndepărtează-te de la mine, privește la chipul meu, vorbește lui Dumnezeu cu limba ta făcătoare de minuni ca și eu să fiu mângîiată iar la sfârșitul vieții mântuită. AMIN !


IMNUL MAICII DOMNULUI

“Cuvine-se să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnzeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decît Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decît Serafimii, care fără stricăciune de Dumnezeu-Cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Amin !”


TROPARUL DE SFÂRȘIT

“Frumos e rodul buzelor tale, Mărite Sf.Antoane, și viașa ta dulce ca fagurele de miere. S-a arătat bisericii lui Hristos că s-au temut de tine mulțimile diavolilor și s-au rușinat limbuțiile ereticilor care le-ai păzit credinta.

Mărire, și acum luînd dar de vindecare, răspândește sănătate celor ce sînt în nevoie. Mărite Sf.Antoane, făcător de minuni, cercetează, și dorința mea și îndrăznelile vrăjmașilor mei surpă-le !”


In încheiere rostești dorința pe care o ai și îl rogi pe Sf.Anton cu credință în suflet să te ajute cum știe și cum poate. Este bine ca cel ce se roagă să fie convins că acest ritual va fi incununat de succes.


Canonul se desfășoară astfel:


Conține 9 strofe și un Tropar. La sfârșitul fiecărei strofe se rostește Tatăl Nostru și Imnul Maicii Domnului, iar la sfârșitul ultimei strofe, pe lîngă acestea se citește și Troparul. Canonul se începe într-o zi de marți; în prima săptămînă se spun rugăciunile zi de zi, iar din a doua săptămînă pînă într-a noua, numai marțea. Se respectă ora la care se fac rugăciunile și în timpul lor se ard 3 lumânări. Nimeni nu trebuie să știe cînd și de ce săvîrșim acest ritual, pînă după terminarea lui. Marțea se postește, iar dacă timpul ne permite, putem merge la biserică, pentru a da un acatist cu dorința pentru care ne rugăm. De asemenea, facem milostenie în acea zi cu un bănuț sau cu ceva de mâncare.